header images

Katalog stron

Regulamin portalu

1. Regulamin portalu akceptuje się de jure dodając do niego pierwszą stronę internetową.

2. Do każdego wpisu należy dodać unikalny opis, koniecznie będący zgodnym ze stanem faktycznym.

3. Zgoda właściciela jest bezwzględnie wymagana przy dodawaniu serwisów do portalu.

4. Za dodawane treści odpowiadają użytkownicy, nie administracja.

5. Administracja nadzoruje działanie samego portalu i działania podejmowane na portalu.

6. Jeśli administracja stwierdzi nieprawidłowości we wpisach użytkowników, może podjąć wobec nich dowolne akcje.

7. Aktualnej i tym samym obowiązującej treści regulaminu należy szukać na stronach serwisu.